Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de diensten en producten van wordzelfverzekerd ook wel WZ genoemd.

WZ is gevestigd aan Dorpsstraat 84, 9551 AH te Sellingen.
Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt weergegeven, staat in de onderstaande contactgegevens:

Wordzelfverzekerd
Eddy Eelsing
Telefoonnummer: 0634918921

1. Persoonsgegevens die wij verwerken.
WZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-bankrekeningnummer.

2.Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens worden door WZ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


WZ verwerkt met uw toestemming persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de volgende doelen.

Het afhandelen van uw betaling (automatische incasso, iDeal of facturering). Tevens op verzoek goederen en diensten bij u af te leveren zoals lessen, kleding of trainingsspullen. Om u te kunnen bellen, berichten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Of indien nodig te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
WZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wat wettelijk (7 jaar)noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Overige gegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

4.Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij indien nodig. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren. Om er zeker van te zijn dat het desbetreffende verzoek tot inzage gegarandeerd door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie graag uw paspoortnummer, pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, ter bescherming van uw privacy. voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Ons streven is zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek te reageren.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
WZ gebruikt enkel technische en functionele cookies. Eveneens
gebruikt WZ analytische cookies die geen inbreuk kunnen maken op uw
privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

WZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, verkeerde publiciteit en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet behoorlijk beveiligd zijn of dat er misschien aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u direct contact opnemen met WZ via het contactformulier of emailadres: info@wordzelfverzekerd.nl