Een internationaal panel van zelfverdediging experts is in een onderzoek (Delphi methode) gevraagd waaruit expertise in zelfverdediging situaties bestaat. Dit is belangrijk omdat de inhoud van zelfverdediging programma’s (civiel en first responders) vaak anekdotisch is of vanuit de persoonlijke voorkeur of commerciële motieven. Ook zijn er weinig of geen empirische onderzoeksgegevens over wat expertise in zelfverdedigingssituaties is.

Het panel

Van de 45 uitgenodigden – op basis literatuurstudie / criteria ontwikkeling /netwerk – bleven er uiteindelijk 16 over met een oververtegenwoordiging van Europeanen en Krav Maga experts.

Uitkomst

Situatie bewustzijn en de-escalerend gedrag worden als belangrijkste gedragingen gezien. Dit is in lijn met eerdere literatuur waarin deze gedragingen (SA en de-escalerend gedrag) als kenmerken van experts worden gezien. Deze vaardigheden – SA , Communicatie en De-escalerend gedrag – zijn onder-vertegenwoordigt in civiele zelfverdediging en politie training aldus de auteurs.

Besluitvorming onder druk was een derde belangrijk element van expertise volgens het panel. Hier heb ik al eerder over geschreven met als boodschap dat dit een vaardigheid is die getraind kan worden. Besluitvorming wordt gevoed door ervaring en patroonherkenning en dat is iets wat uitstekend getraind kan worden. Ook deze vaardigheid is wederom ondervertegenwoordigd in politie training (Cushion 2018, Staller 2020).

Offensieve mindset

Een voor mij verassende uitkomst van het panel onderzoek is het belang van ‘aanval boven verdediging’ indien fysiek geweld niet te voorkomen is of in situatie van een ambush. Dit lijkt in tegenspraak met traditionele zelfverdediging waar juist verdedigen als belangrijk wordt gezien. Een citaat uit het artikel:

For example, when an aggressor is punching the learner, it is more important that s/he strikes him/herself than focusing on how to defend the incoming attack. Emphasis should be put on the ability to respond immediately and explosively in response to an assault.

Drie aanbevelingen

De auteurs eindigen het artikel met adviezen voor de praktijk.

Ten eerste suggereren de resultaten dat conflict vermijdend en de-escalerend gedrag door situationeel bewust te zijn en de-escalatie en communicatieve vaardigheden toe te passen het kenmerk is van zelfverdediging expertise.

Representatief trainen houdt dan in dat er oefentijd moet worden besteed aan het ontwikkelen van strategieën om het conflict te vermijden, inclusief de-escalatie en communicatief gedrag. Onder meer door situationeel bewustzijn te trainen en te oefenen om pre-contact signalen identificeren en te interpreteren.

Ten tweede, wanneer geweld – inclusief een ambush – niet te voorkomen is, wordt het offensief kunnen handelen (aanvallen) ten opzichte van de agressor als kenmerkend gezien voor bekwaam optreden bij gewelddadige confrontaties. Trainingsprogramma’s zouden moeten overwegen om de nadruk te leggen op eenvoudig te gebruiken offensieve technieken zoals stoten, aanvallen met open hand of eenvoudige trappen, evenals de mogelijkheid om deze vaardigheden explosief en agressief uit te voeren wanneer dat nodig is.

Deelnemers dienen tegelijk te worden getraind in de perceptie van wanneer ze hun explosieve offensief moeten stoppen. Het doel van offensief handelen is om uiteindelijk de kans op schade aan zichzelf en anderen te minimaliseren.

Ten derde blijkt uit het panel onderzoek dat efficiënte en effectieve besluitvorming onder de eisen van een gewelddadige confrontatie (bijv. stress, emoties, complexiteit, onvoorspelbaarheid) expertise kenmerkt. Dit kun je bijvoorbeeld trainen door scenario’s te ontwerpen die leerlingen in staat stellen een breed scala aan vaardigheden te kiezen en te gebruiken onder toenemende druk (d.w.z. communicatie, de-escalatie, situationeel bewustzijn, agressie, enz.). Keuzes maken is hier het toverwoord.

Lezen

Mario S. Staller, Swen Koerner, Andy Abraham, Jamie M. Poolton (2020). Expertise in Violent Encounters and How to Prepare for it – An Expert Consensus.

https://www.researchgate.net/

Bron: Staller, M et al (2020). Expertise in Violent Encounters and How to Prepare for it – An Expert Consensus.
Bron: Erik Hein Train de trainer / Onderwijs / Bewegingswetenschapper / Gevaarsbeheersing / Psycholoog BSc